Bänner
20
Mar
PDF Prindi Saada link

Lehekülg uuendatud 07.09.2020

* Lasteaiapsühholoogi töö eesmärk on suurendada laste heaolu läbi lapse arengu toetamise. Väiksemaid või suuremaid muresid võib lasteaiaealistel lastel esineda tundeelus, kaaslastega suhtlemisel, õppimisel ja õppes osalemisel. Psühholoogi ülesanne on võimalikult vara toetada last nendes valdkondades, kus abi on kõige rohkem vaja. Selleks teeb ta koostööd lapsevanemate, lasteaia õpetajatega ja vajadusel teiste vaimse tervise ja heaolu spetsialistidega.

Psühholoog töötab nii eesti kui vene keeles. Töötades lastega integreerib Jana verbaalset lähenemist erinevate loovteraapiate meetodite ja tehnikatega (visuaalkunst, liivateraapia, muinasjutud).
Teenust rahastab kohalik omavalitsus.
Teenust osutab MTÜ Perede ja laste Nõuandekeskus. www.perenou.ee (pereteraapia, kunstiteraapia, perelepitus, psühholoog, lapsevanemate koolitused, vanemate tugigrupid).

Vanemad võivad võtta ühendust otse psühholoogiga:

Psühholoog: Saale Kibin e-post: saalekibin@gmail.com

* Lasteaia eripdagoogi töö eesmärk on toetada koolieelses eas laste arengut. Eripedagoog kirjeldab ja analüüsib koos õpetaja ja lapsevanemaga lapse arengulist edasijõudmist ja aitab leida leida igale lapsele sobivad mängu- ja õpetamismeetodid.

Samuti on eripedagoogi töö osa juhendada õpetajaid ja lapsevanemaid erinevate mängu ja õpimeetodite kasutamiseks. Eripedagoog kaasab lapsega töötamisel alati lisaks lasteaia õpetajale ka lapsevanema ning vajadusel ka teisi spetsialiste.

Koolivaheaegadel eripedagoog ei tööta.
Teenust rahastab kohalik omavalitsus ja osutab MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskuse meeskonda kuuluv

eripedagoog: Silvia Laas  e-post: laassilvia@hotmail.com m.: 5124458

Kokkusaamised ja nõustamine eelneval kokkuleppel.