Prindi

Lasteaed Neeme Mudila kodukorraga saad tutvuda siin

Uuendatud  hoolekogu otsusega 09.12.2019.a.

Kriisiplaani lisa (probleemolukordade lahendamise sekkumiskava)

Hädaolukorra lahendamise plaan  asutusesiseseks kasutamiseks