FireStats error processing pending hits: Database error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff00000000 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELEC' at line 1

MySQL Version: 10.2.24-MariaDB-cll-lve
SQL Query:
SELECT '173.177.145.195[CHR(0)]'"`' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff00000000 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '26.239.130.123[CHR(0)]'"`' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff00000000 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '218.92.238.168[CHR(0)]'"`' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff00000000 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.140' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a88c AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT 'unknown' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff00000000 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.226.143.49' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee28f31 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '51.68.79.181' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff33444fb5 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.135' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a887 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '216.244.66.239' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffffd8f442ef AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.152' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a898 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.138' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a88a AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.154' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a89a AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.146' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a892 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.151' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a897 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.134' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a886 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.143' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a88f AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '157.55.39.8' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff9d372708 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.144' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a890 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.132' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a884 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '66.249.79.159' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff42f94f9f AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '217.146.69.17' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffffd9924511 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.142' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a88e AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '177.185.192.117' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffffb1b9c075 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.148' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a894 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '89.136.31.222' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff59881fde AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '51.75.5.39' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff334b0527 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.137' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a889 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '66.249.79.216' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff42f94fd8 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.163' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a8a3 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.147' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a893 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '62.210.215.118' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff3ed2d776 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.161' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a8a1 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '94.130.9.183' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff5e8209b7 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '46.229.168.141' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff2ee5a88d AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '66.249.79.131' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff42f94f83 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '157.55.39.7' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff9d372707 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '40.77.167.198' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff284da7c6 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '66.249.79.152' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffff42f94f98 AS UNSIGNED) ip1 UNION SELECT '188.166.46.211' ip,CAST(0x0 AS UNSIGNED) ip0, CAST(0xffffbca62ed3 AS UNSIGNED) ip1
Õppus Neemes
   
Bänner

Meil on külalisi:

Saidil on 23 külalist 
23
Aug
PDF Prindi Saada link

NEEME ÕPPUSE PLAAN

Õppuse toimumise kuupäev: 24.08.2013, kell 12.00

Õppuse asukoht: Neeme küla

Õppuse tüüp: taktikaline harjutusõppus.

Õppuse korraldajad :

Muuga päästekomando, Neeme Päästeselts.

Õppuse eesmärgid:

Õppuse üldeesmärgiks on harjutada taktilist hargnemist ning isikkoosseisu evakuatsiooni (võimalusel) Neeme lasteaias toimuva sündmuse puhul.

Õppuse osaeesmärgid:

  • Harjutada tehnilisi ja taktikalisi tegevusi .
  • Tihendada koostööd riikliku päästeteenistuse ja vabatahtlike päästekomando vahel.
  • Viia läbi lasteaia personali ning laste evakuatsioon (võimalusel)
  • Õppus viiakse läbi häirekeskuse side kaudu, et saaks harjutada ka sidepidamist

Ohutus ja läbiviimine:

  • Õppusele reageerivate meeskondade poolt läbi viidavate tegevuste ning ohutustehnika nõuete täitmise ning õppuse eelsete ohutustehnika alaste instrueerimiste eest on vastutavad meeskondasid ja rühmi juhtivad meeskonnavanemad ja rühmapealikud.
  • Kõiki töid tehakse kehtestatud tööohutusnõudeid täites ning tehniliste seadmete ekspluatatsioonijuhendeid ning tootjapoolseid nõudeid järgides.
  • Õppuse käigus on igal töökorraldusliku jaotise juhil kohustus jälgida talle allutatud isikkooseisu poolt kaitsevarustuse kasutamist ning ohutustehnika eeskirjade täitmist.
  • Õppusel korraldajatel ja hindajatel on kohustus jälgida isikkooseisu poolt tööde läbiviimisel ohutustehnika nõuete järgimist ning samuti on neil õigus sekkuda õppuse käiku ohutusnõuete rikkumise korral, nõudes vastavate tegevuste lõpetamist või vastavate kaitsemeetmete rakendamist. Rikkumise avastamise korral kantakse sellest ette ka õppuse üldvastutavale.

Reaalse õnnetusjuhtumi tekkimine õppuse ajal:

Õppuse käigus toimuda võiva reaalse õnnetuse korral on töökorraldusliku jaotise juht kohustatud viivitamatult katkestama õppuse, suunama võimalusel oma töölõigu teenistujad hädasolijale appi ning koheselt teavitama õppuse üldjuhti.

Õppuse alustamine:

Õppus algab Neeme kaupluse kõrval asuvalt platsilt ning seejärel liigutakse Neeme lasteaia juurde

Õppuse legend:

Kaberneeme 31 või Neeme 31 paigutatakse veevõtukohale, mis on Neeme lasteaiale kõige lähemal (asukoha koordinaadid: N59⁰31,755´ E025⁰09,601´). Neeme lasteaia ja veevõtukoha vahel on ca. 200m. Neeme 32 sõidab lasteaia juurde ja hindab olukorda. Algab lasteaia evakuatsioon (võimalusel) ning samal ajal tehakse Neeme 32 pumbast hargnemine. Kui kohale saabub Muuga 11, siis tehakse hetkeline vee katkestus ning tööliin ühendatakse Muuga 11 pumbaga. Samal ajalt korraldatakse vesivarustus veevõtu kohalt Muuga 21-le.

Õppusele rakendatavad jõud ja vahendid:

- Muuga 11

- Muuga 21

- Neeme 32

- Kaberneeme 31 või Neeme 31

Õppuse lõpetamine:

Õppus lõpetatakse vastava korraldusega „ÕPPUSE LÕPP“, mille annab Muuga meeskonnavanem .

Koostas:

Martin Mäemets

Neeme Päästeselts

Tel: 5110663

Kooskõlastas:

Vjatšeslav Bortnik

PPK Muuga päästekomando pealik

Tel: 55556513