Bänner

Meil on külalisi:

Saidil on 99 külalist 
23
Aug
PDF Prindi Saada link

NEEME ÕPPUSE PLAAN

Õppuse toimumise kuupäev: 24.08.2013, kell 12.00

Õppuse asukoht: Neeme küla

Õppuse tüüp: taktikaline harjutusõppus.

Õppuse korraldajad :

Muuga päästekomando, Neeme Päästeselts.

Õppuse eesmärgid:

Õppuse üldeesmärgiks on harjutada taktilist hargnemist ning isikkoosseisu evakuatsiooni (võimalusel) Neeme lasteaias toimuva sündmuse puhul.

Õppuse osaeesmärgid:

  • Harjutada tehnilisi ja taktikalisi tegevusi .
  • Tihendada koostööd riikliku päästeteenistuse ja vabatahtlike päästekomando vahel.
  • Viia läbi lasteaia personali ning laste evakuatsioon (võimalusel)
  • Õppus viiakse läbi häirekeskuse side kaudu, et saaks harjutada ka sidepidamist

Ohutus ja läbiviimine:

  • Õppusele reageerivate meeskondade poolt läbi viidavate tegevuste ning ohutustehnika nõuete täitmise ning õppuse eelsete ohutustehnika alaste instrueerimiste eest on vastutavad meeskondasid ja rühmi juhtivad meeskonnavanemad ja rühmapealikud.
  • Kõiki töid tehakse kehtestatud tööohutusnõudeid täites ning tehniliste seadmete ekspluatatsioonijuhendeid ning tootjapoolseid nõudeid järgides.
  • Õppuse käigus on igal töökorraldusliku jaotise juhil kohustus jälgida talle allutatud isikkooseisu poolt kaitsevarustuse kasutamist ning ohutustehnika eeskirjade täitmist.
  • Õppusel korraldajatel ja hindajatel on kohustus jälgida isikkooseisu poolt tööde läbiviimisel ohutustehnika nõuete järgimist ning samuti on neil õigus sekkuda õppuse käiku ohutusnõuete rikkumise korral, nõudes vastavate tegevuste lõpetamist või vastavate kaitsemeetmete rakendamist. Rikkumise avastamise korral kantakse sellest ette ka õppuse üldvastutavale.

Reaalse õnnetusjuhtumi tekkimine õppuse ajal:

Õppuse käigus toimuda võiva reaalse õnnetuse korral on töökorraldusliku jaotise juht kohustatud viivitamatult katkestama õppuse, suunama võimalusel oma töölõigu teenistujad hädasolijale appi ning koheselt teavitama õppuse üldjuhti.

Õppuse alustamine:

Õppus algab Neeme kaupluse kõrval asuvalt platsilt ning seejärel liigutakse Neeme lasteaia juurde

Õppuse legend:

Kaberneeme 31 või Neeme 31 paigutatakse veevõtukohale, mis on Neeme lasteaiale kõige lähemal (asukoha koordinaadid: N59⁰31,755´ E025⁰09,601´). Neeme lasteaia ja veevõtukoha vahel on ca. 200m. Neeme 32 sõidab lasteaia juurde ja hindab olukorda. Algab lasteaia evakuatsioon (võimalusel) ning samal ajal tehakse Neeme 32 pumbast hargnemine. Kui kohale saabub Muuga 11, siis tehakse hetkeline vee katkestus ning tööliin ühendatakse Muuga 11 pumbaga. Samal ajalt korraldatakse vesivarustus veevõtu kohalt Muuga 21-le.

Õppusele rakendatavad jõud ja vahendid:

- Muuga 11

- Muuga 21

- Neeme 32

- Kaberneeme 31 või Neeme 31

Õppuse lõpetamine:

Õppus lõpetatakse vastava korraldusega „ÕPPUSE LÕPP“, mille annab Muuga meeskonnavanem .

Koostas:

Martin Mäemets

Neeme Päästeselts

Tel: 5110663

Kooskõlastas:

Vjatšeslav Bortnik

PPK Muuga päästekomando pealik

Tel: 55556513