Bänner

Meil on külalisi:

Saidil on 135 külalist 
10
Jan
PDF Prindi Saada link

Lp lapsevanemad

Meenutame teile kodukorra 7 punkti  (mille kinnitasime kodukorda 2010 a üldkoosoleku ühise arutelu tulemusel) sest praegu on aeg, mil esineb rohkem külmetushaigusi ja viirusi.

7. Haigused

7.1. Haige laps ei viibi lasteaias, sest palaviku ja halva enesetundega ei jaksa laps lasteaias olla ning samuti on oht nakatada teisi lapsi.

7.2. Õpetajatel on õigus otsustada lapse tervisliku seisundi üle väliste näitajate põhjal (tugev nohu, köha, üldine loidus jne). Kahtluse korral, et laps on nakkusohtlik rühmakaaslastele, võib õpetaja saata lapse koos vanemaga koju. Allergilise nohu ning köha korral peab lapsevanem esitama arstitõendi, mis seda kinnitab. HAIGE LAPSE LASTEAEDA TOOMINE ON ÄÄRMISELT HOOLIMATU KÄITUMINE OMA LAPSE JA TERVE LASTEAIA KOLLEKTIIVI SUHTES.

7.3. Õpetaja ei anna lastele vanemate poolt kaasa pandud rohtusid. ( Aluseks sotsaalministri määrus: Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale).

7.4. Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.

7.5. Ka KÖHA JA NOHU on haigus.

7.6. Kui laps haigestub lasteaias, võtame Teiega kohe ühendust. Laps tuleb peale nakkushaigust lasteaeda tagasi arstitõendiga

7.7. Lasteasutuse direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teadetetahvlil teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

7.8. Kui Teie laps vajab erihoolt või tähelepanu (nt tundlikud kõrvad, higistab palju jms), teavitage sellest ka lasteaeda.

HOIAME END JA TEISI!