Bänner

Meil on külalisi:

Saidil on 127 külalist 
21
Jan
PDF Prindi Saada link

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra muutmineVastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikele 3 toimub muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaksu kulu ning õppevahendite kulu) katmine valla- või linnaeelarve vahenditest ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt.

Lasteaedade tegevuskulud on aasta aastalt kasvanud, vald on omapoolse panuse andnud. Ettepanek on tõsta alates veebruarist ka vanemate poolt kaetava osa määra 19,17 eurolt 25 euroni.

Ümberkaudsed naabervallad on oma kohatasu ühes kuus ühe lapse kohta juba tõstnud või tõstmas:

  • Rae vald    47 eurot;
  • Viimsi vald    55 eurot;
  • Tallinn        30,37 eurot (34.80 koos ujumisõpetusega);
  • Kuusalu    23 eurot
  • Kiili        38 eurot;
  • Saue        27,8 eurot;
  • Maardu    26 eurot;
  • Saue        48 eurot;
  • Harku        41 eurot.

Umbes viie-eurone kohatasu tõus annaks tänuväärse panuse suurenenud kulude katmiseks u 24 000 euro (375 000 krooni) ulatuses. 2012 aastal moodustab 25 eurone kohatasu lasteaia tegevuskuludest 10,27% ja vallale jääb tasuda 89,77%. Rahaliselt tähendab see, et lapsevanema osaks 25 EUR ja valla osaks 218, 52 EUR.
Lastevanematel, kellel sissetulekud ei võimalda kohatasu maksta, on jätkuvalt õigus taotleda kohatasu maksmisest vabastamist.

Täpsema seletuskirjaga saab tutvuda lasteaias.

Lugupidamisega,

Pille Trumm