Prindi

Uuendatud 01.04.2021.a.

Toitlustustasu

Toiduraha suurust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

Toidupäeva maksiummääraks on 2.00 eurot.

Tegelik toidupäeva maksumus on igal kuul erinev, sest toidupäeva tasu sõltub reaalsest kulust. Reaalset kulu saab jälgida, kui raamatupidamise poolt saadetud arvel jagada tasumisele kuuluv summa lasteaias käidud päevade arvuga kuus.

Kohamaks

Palun tutvu:

NB! Lasteaia lapsevanema poolt kaetava osa määra (osalustasu) arvestamise erisused

Kohamaksu suuruse määrab Jõelähtme vald. Kohamaksu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Kohamaksu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. Aluseks Jõelähtme Vallavolikogu määrus  17.03.2016 nr 73., Riigi Teatajas.

35,00 eurot kalendrikuus lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht ON Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald,

Alates 1.01.2020.a.töötasu alammäära muutumisega

20%  ( 116.80 eurot) Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kalendrikuus lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht EI OLE Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald.

Tulumaksutagastust saab arveid maksnud inimene  vaid kohatasu eest.

Vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda sotsiaaltoetust, täites sellekohase avalduse. Sotsiaaltoetust makstakse Jõelähtme valla vähekindlustatud või erivajadustega isikutele ja perekondadele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, mida ei ole võimalik kompenseerida riiklike toetustega ja piisavate elatusvahenditeta isikutele vältimatu sotsiaalabi osutamiseks. Loe täpsemat teavet kompensatsiooni kohta.

Neeme Mudila Lasteaia arved koostab Jõelähtme valla raamatupidamise osakond. Lapsevanemale saadetakse arve e-mailile. Arve maksmise tähtaeg on 20. kuupäev.