Bänner
PDF Prindi Saada link

Kinnitatud 14.09.2009

Juhataja  käskkiri nr 18

 

 TÕENDITE ESITAMISE JA PUUDUMISEST TEATAMISE  KORD

 Lasteaed Neeme Mudila

 

 Toetudes sotsiaalministri määrusele nr 64 (jõustunud 01.06.2002) “Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuete kinnitamine”

punktis 15.5 on sätestatud, et:

“Lapsevanem peab esitama pärast lapse haigusest tervenemist  perearsti väljastatud tõendi…” Määruses ei ole reguleeritud päevade arv, millest alates tuleb tuua lastekollektiivi ilmuda arstitõendiga. See on jäetud otsustada lasteasutuse juhtkonnale, määrates ise tõendite esitamise ja puudumisest teatamise korra.

 

  1. Lasteaias käib terve laps.

1.1  Kuni 3 päeva võib laps puududa (kergema köha, nohu) haiguse korral ilma arstitõendita.

1.2  Alates 4 puudumispäevast (haigestumisel) naaseb laps lasteaeda arstitõendiga.

1.3  Lasteaiaõpetaja või tervishoiutöötaja poolt koju saadetud last (nähtavate haigusilmingutega ( tugev nohu, palavik jne))  ei võeta vastu järgmisel päeval, sest ei ole tõenäoline tervenemine ühe õhtuga.

1.4  Lapsevanem teatab lapse haigestumisest lasteasutust, et võtta laps maha toitlustamiselt.

1.5  Naastes kollektiivi teavitab lapsevanem lasteasutust, et last taas toitlustataks.

1.6  Lapse haigusest mitteteatamisel lapsel, tuleb vanemal maksta  toiduraha.

 

 L/A Neeme Mudila

juhataja