Bänner
PDF Prindi Saada link

Kinnitatud 17.09.2015.a.

Lasteaed Neeme Mudila kodukord:

1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

1.1. Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Kella 7.00-8.00 valverühm. Hommikul tuleb lapsevanem koos lapsega rühma, et anda laps üle õpetajale või teda asendavale isikule. Erandkorras võib tulla koolieelik üksi lapsevanema avalduse alusel.

1.2. Teretage lapsega kohalolijaid ja vastutulijaid, et arendada lapses viisakat käitumist.

1.3. Rääkige õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva, siis suudame paremini mõista Teie last.

1.4. Teatage meile kui laps haigestub või mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule. Toidult mahavõtmine käib hommikul kella 7.05-ni. Helistage rühmatelefonidele või saatke sms. E-mailidele saadetud kirju ei saa valverühma õpetaja vaadata ning teade jääb saamata.

1.5. Märkige lapse kohalkäik võimalusel nädalaks teadetetahvlil olevasse tabelisse ja kinnitage see oma allkirjaga nädala lõpus.

1.6. Tooge laps lasteaeda vähemalt 15 minutit enne õppetegevuse algust (õppetegevus algab kell 9.00), et ta saaks süüa ja võtta osa kõigist õppetegevustest ning ei segaks hilinemisega teiste laste alustatud tööd.

1.7. Kui lapse toob või viib lasteaeda vend või õde, siis lapsevanem tuleb kord nädalas rühma ja tunneb huvi lapse tegemiste vastu isiklikult.

1.8. Kui Te tulete lapsele järele, siis ärge lahkuge rühma õpetajaga kontakti võtmata.

1.9. Kui muutub Teie kodune või töötelefoni number, siis teavitage sellest rühma õpetajat (s.o. telefon, millel saab Teiega kindlasti kontakti).

1.10. Tutvuge infoga teadetetahvlil, jälgige lasteaia kodulehte ja lugege teavet e-listi kaudu.

1.11. Lapse peo päeval on vajalik lapsevanema kohalolek vähemalt 10 minutit enne peo algust, et lapsele riided selga aidata ja soengut sättida.

1.12. Tulge lapsele järele vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist, et jõuaksite riietuda ja õpetaja saaks õigeaegselt tööpäeva lõpetada.

2. Riietus

2.1. Laps vajab piisavalt ilmale vastavaid riideid kogu päevaks. Loomulikult teate Teie kõige paremini, kas laps on külmakartlik või karastatud.

2.2. Tooge laps lasteaeda riietega, millel on terved tõmbelukud ja käivad kergelt, nööbid, trukid ja paelad.

2.3. Õueriided on vastavalt ilmastikule, ALATI on lapsel olemas peakate, olenemata aastaajast.

2.4. Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist. Soovitavalt labakindad, sõrmikud võiks kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.

2.5. Igal lapsel on kapis vahetuspesu.

2.6.Võimlemistundideks on lapsel eraldi riided, tüdrukutel juuksed patsis.

2.7. Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need märgistada lapse nimega.

2.8. Rühmaruumis on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalga panekuga ja ära võtmisega saab laps iseseisvalt hakkama. Ei soovita pehme tallaga susse. Jälgige, et jalanõud oleks lapsele parajad.

2.9. Õues mängimiseks on parim selline riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme.

2.10. Jälgige, et lapse kappi jääksid hommikul riided õigetpidi keeratult, et laps saaks iseseisvalt alustada riietumist õue minnes.

2.11. Kui laps tuleb lasteaeda rattaga on kohustuslik kanda kiivrit ja soovitavalt ka põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmeid (Sotsiaalministri määrus 01.10. 2010a.)

3. Söömine

3.1. Lasteaias on kolm toidukorda:

hommikusöök

lõuna

õhtuoode.

3.2. Kui laps on allergiline mõne toiduaine suhtes, siis on kindlasti vajalik arsti sellekohane tõend.

4. Toiduraha ja kohamaksu tasumine

4.1. Sedeli toiduraha ja kohamaksu tasumiseks saadab Jõelähtme valla raamatupidaja teile e-mailile.

4.2. Toiduraha ja kohamaksu panka maksmise tähtaeg on 20. kuupäev.

5. Mänguasjad

5.1. Reede on mänguasjapäev. Teistel nädalapäevadel mängivad lapsed lasteaia mänguasjadega ning oma asjad jäävad koju.

5.2. Oma mänguasjaga lubab laps ka teistel mängida ega ole kade.

5.3. Liiga väikeseid, kalleid ja õrnu mänguasju laps lasteaeda kaasa ei too.

5.4. Lapsevanem vastutab kodus valmistatud mänguasja ohutuses.

5.5. Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katki minemise eest.

6. Sünnipäevad

6.1. Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringiga. Õnnitleme sünnipäevalast omavalmistatud meenega (album laste joonistustest).

6.2. Soovi korral sünnipäevalaps võib kostitada kaaslasi, ent tuleb arvestada, et rühmas on kuni 18 last ja täiskasvanud. Eelnevalt võiks vanem õpetajaga aru pidada maiustuste toomise osas, sest rühmades on allergikud, kellele teatud toiduained (nt kakao, pähklid jne) on vastunäidustatud.

7. Haigused

7.1. Haige laps ei viibi lasteaias, sest palaviku ja halva enesetundega ei jaksa laps lasteaias olla ning samuti on oht nakatada teisi lapsi.

7.2. Õpetajatel on õigus otsustada lapse tervisliku seisundi üle väliste näitajate põhjal (tugev nohu, köha, üldine loidus jne). Kahtluse korral, et laps on nakkusohtlik rühmakaaslastele, võib õpetaja saata lapse koos vanemaga koju. Allergilise nohu ning köha korral peab lapsevanem esitama arstitõendi, mis seda kinnitab. HAIGE LAPSE LASTEAEDA TOOMINE ON ÄÄRMISELT HOOLIMATU KÄITUMINE OMA LAPSE JA TERVE LASTEAIA KOLLEKTIIVI SUHTES.

7.3. Õpetaja ei anna lastele vanemate poolt kaasa pandud ravimeid. (Aluseks sotsaalministri määrus: Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale).

7.4. Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.

7.5. Ka KÖHA JA NOHU on haigus.

7.6. Kui laps haigestub lasteaias, võtame Teiega kohe ühendust. Laps tuleb peale nakkushaigust lasteaeda tagasi arstitõendiga.

7.7. Lasteasutuse direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teadetetahvlil teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

7.8. Kui Teie laps vajab erihoolt või tähelepanu (nt tundlikud kõrvad, higistab palju jms), teavitage sellest ka lasteaeda.

8. Koostöö

8.1. Lasteaed on kindlate reeglitega mängumaa, kus kogu tegevus põhineb vastastikusel austusel, aususel ja usaldusel.

8.2. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste valutule kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias, mis soodustab igati lapse arengut.

8.3. Koostöö on väga tähtis, sest lapsevanem on kõige parem asjatundja oma last puudutavates küsimustes. Ärge kartke pöörduda õpetajate, juhtkonna või hoolekogu esindajate poole abi ja nõu saamiseks.

8.4. Isikutel, kes ei ole lasteaia tegevusega otseselt seotud või kellele pole juhtkond luba andnud, on lasteaias viibimine keelatud.

8.5. Konflikte püüdke alati lahendada seal kus see alguse sai. Pole ju kõige olulisem süüdlase leidmine, vaid põhjuse likvideerimine.

8.6. Lasteaias toimuvast, aktuaalsetest probleemidest teatame teadetetahvlil, eliis.ee´s ning e-maili teel.

8.7. Loomade lubamine, kutsumine ja toomine lasteaia territooriumile ja ruumidesse on keelatud.

8.8. Hädaolukorra: häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse lapsevanemaid. Tulekahju korral evakueeritakse lapsed koolimajja.

8.9. Tutvuge lapse töödega, jälgige tema edusamme ja tunnustage teda.

8.10. Olge kursis lapse tegemistega lasteaias iga päev.

8.11. Õpetaja informeerib lapsevanemat kui lapsega juhtub õnnetus ( kukub, lööb end ära jne)

8.12. Lasteaed on seadnud endale eesmärgiks aktsepteerida lapse pere kasvatusvaateid ja arvestada sellega. Luues ühtse ja mõistva õhkkonna koostöös koduga on lapsel lasteaias hea ning turvaline olla.

L/A Neeme Mudila kodukord on kinnitatud 17.09.2015 direktori käskkirjaga nr……... Kodukorda muudetakse vastavalt vajadusele, aga mitte tihedamini kui 1 kord aastas